Forfatterarkiv: voressorgenfri@gmail.com

K/S Sorgenfri Torv lægger op til ny planproces for Sorgenfri Torv

(Oktober 2020)

Fra ejernes side lægges der nu op til ny planproces for Sorgenfri Torv. Der er for nylig indsendt anmodning om ny planproces til kommunen med situationsplan tilknyttet.

Både anmodningen med begrundelse for ny planproces og situationsplanen kan ses gennem links ovenfor.

VoresSorgenfri er positive overfor ejerkredsens nye henvendelse, og har i en skrivelse til forvaltning og byplanudvalg dels udtrykt at vi er positive, men samtidig også udtrykt forbehold i form af en række punkter, som skal gøre politikerne opmærksom på, at udviklingen sker indenfor rammerne af den borgerinddragelsesproces, som sluttede sidste år kort før jul.

Læs VoresSorgenfri’s henvendelse hér

Gode anmeldelser af bogen “Sorgenfrivang – et kulturmiljø”

Der mangler ikke positive ord og ros fra anmelderne til “Sorgenfrivang – et kulturmiljø”. Bogen, der netop er udgivet fra Greens Forlag, er skrevet af forfatterne Susanne Bisgaard og Erik D. Præstegaard.

Bogen er anmeldt af Hans Kristensen, Sociolog og fhv. forskningschef på Statens Bygge­forskningsinstitut og leder af Realdanias Center for Bolig og Velfærd samt af Bente Kjøller, som er formand for Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bogen finder du i Greens boghandel på Sorgenfri Torv. Prisen er 150,- kr.

Du kan læse Hans Kristensens anmeldelse her

Og Bente Kjøllers anmeldelse finder du her

Støj i Sorgenfri

VoresSorgenfri inviterede Jørgen Nielsen, formand for LAB Virum-gård og ansvarlig for vedligeholdelsen af området til at berette om bestræbelserne for at reducere trafikstøj i Sorgenfri. Bestyrelsen i VoresSorgenfri støtter arbejdet og ønsker at nedsætte et udvalg bestående af repræsentanter for beboerforeninger i området og medlemmer af VoresSorgenfri.

Læs mere her

Medlemsmøde 24/1-2018

Næste medlemsmøde afholdes onsdag 24. januar kl. 19-21 i Sorgenfrivang II, Grønnevej med indgang ved post og kiosk. Dagsorden for mødet er tilblivelse og målet med kataloget: ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?” samt kommunikationsstrategi for foreningen.  Tilmelding til medlemsmødet sker ved at skrive til foreningen på voressorgenfri@gmail.com

 

”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt”?

”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?”

Publikationen ”Hvad gør Sorgenfri til noget særligt?” er nu klar.

Vi er stolte over folderen og det bidrag den byder til forståelsen af de bygningskulturelle værdier i Sorgenfri og dermed den arv, som nyt byggeri bør respektere og tilpasse sig.

Godt nok har VoresSorgenfri – og dét i særdeleshed drevet af Susanne Bisgaard og Erik Præstegaard fra foreningens bestyrelse – været de drivende kræfter bag arbejdet, men arbejdet var aldrig lykkedes uden Bygningskultur Foreningens og Danmarks Naturfredningsforenings aktive medvirken.

Der er trykt ét eksemplar pr. medlemshusstand. Dette kan hentes hos Greens Boghandel på Sorgenfri Torv fra og med fredag d. 8/12. For at spare på foreningens midler har vi begrænset antallet pr. husstand som ovenfor nævnt.

Elektroniske versioner kan hentes hér:

12 MB version, i rigtig god kvalitet

5 MB version, i god kvalitet

Vælgermøde 8. november kl. 19:00 på VG

Hermed en opfordring til alle om at deltage i vælgermødet på Virum Gymnasium onsdag den 8. november kl. 19:00. Her får vi en chance for at høre fra alle politiske partier, om de reelt støtter den videre ukritiske bebyggelse af kommunen med byggeri, der ikke tilpasser sig omgivelserne.

Skal forvaltning og politikere fortsat have lov til ukritisk at acceptere developers forslag og sidde borgernes (=vælgernes) meninger overhørig?

8 november kl. 19:00 er der mulighed for at bede om klare svar før vi går til valg. Sæt tid af i din kalender og bliv klogere på, hvilke partier der vil beskytte vores værdier.

Her er oversigt over mødets forventede forløb, deltagere mm.

Arkitekturens dag i Lyngby – bygningspræmiering

Kom til bygningspræmiering på Lyngby Rådhus

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer alle interesserede til overrækkelse af Arkitekturpris 2017 mandag den 2. oktober 2017 kl. 17 i foyeren på Lyngby Rådhus. Prisen uddeles i anledning af Arkitekturens Dag.

Overrækkelsen giver VoresSorgenfri’s medlemmer mulighed for at vise den store interesse for ordentlig arkitektur og den vægt vi lægger på kvalitet og gennemtænkt byggeri.

Med prisen sætter Lyngby-Taarbæk Kommune fokus på de mange eksempler på god arkitektur, der er i kommunen. Prisen uddeles i samarbejde med Bygningskultur Foreningen og med en dommerkomité bestående af medlemmer fra Bygningskultur Foreningen, Byplanudvalget, arkitekter fra Lyngby-Taarbæk Kommune samt en ekstern arkitekt.

Prisen omfatter både nybyggeri, renovering og ombygning. Det er dommerkomitéens vurdering, at samtlige nominerede bygninger er af en høj arkitektonisk standard. To vindere er blevet udvalgt – én i kategorien renovering og én i kategorien nybyggeri.

Samtidig modtager to kandidater særlig hædrende omtale under kategorierne ombygning og renovering.

Fælles for de to prisvindere og de to hædrede kandidater er deres funktionelle og byggetekniske kvalitet samtidig med, at de respekterer og udnytter bygningernes og omgivelsernes elementer – både de fysiske, kulturhistoriske og naturmæssige. Der er således tale om eksempler på vellykket bæredygtig arkitektur.

Kom og vær med, når vinderne afsløres mandag den 2. oktober 2017 kl. 17 i foyeren på Lyngby Rådhus! Her vil det desuden være muligt at se præsentationer af alle nominerede kandidater.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Om Arkitekturprisen
Formålet med prisen er at sætte fokus på de mange eksempler på god arkitektur, der er i kommunen. Prisen uddeles hvert andet år og kan tildeles bygninger inden for to kategorier:

1. Opførelse af vellykket bolig-, erhvervs- eller institutionsbyggeri
2. Vellykket renovering eller ombygning

De vindende bygninger præmieres med et diplom og en bronzeplade. Hædrede kandidater præmieres med en særlig gave.

Borgere, virksomheder og foreninger havde i begyndelsen af 2017 mulighed for at komme med forslag til kandidater. For at blive indstillet til prisen skulle bygningerne have adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune og være opført, renoveret eller ombygget inden for de sidste fire år. Dommerkomitéen udvalgte herefter en række kandidater til besigtigelse og valgte på denne baggrund vinderne af prisen.

Arkitekturens Dag 
Man, 02/10/2017 Kl. 17.00

Lyngby Rådhus – foyer, Lyngby Torv 17

Det er gratis at deltage!

Samarbejde om beskrivelse af Sorgenfris værdier

VoresSorgenfri har indledt et samarbejde med Bygningskulturforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Historisk Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune om en beskrivelse af Sorgenfris værdier og de forhold der karakteriserer Sorgenfri.

Dokumentet vil – når det er færdigt – kunne tjene som referenceramme for fx byudvikling, og del-grundlag for andre væsentlige beslutninger relateret til Sorgenfris videre udvikling.

For nuværende ser arbejdet ud til at kunne afsluttes i løbet af efteråret 2017. Så snart vi har nyt om samarbejdet og resultatet af det store arbejde vil vi selvfølgelig informere om det.