Bliv medlem og bliv hørt

Indmeldelse i VoresSorgenfri sker ved at skrive til voressorgenfri@gmail.com. Skriv blot at du ønsker at være medlem, og angiv venligst navn og adresse.

Gennem medlemsskab støtter du foreningen økonomisk, du får adgang til alle medlemsmøder, får tilsendt vores nyhedsbreve og ikke mindst – du er med til at påvirke foreningens holdninger og de sager vi tager op.

VoresSorgenfri har en positiv indstilling til udviklingen af Sorgenfri og den byfornyelse, der hele tiden bør ske. Vi arbejder for, at de grundlæggende værdier, der gør sig gældende for dagens Sorgenfri med masser af grønne og rekreative områder, fortrinsvist lavt byggeri og et roligt forstadspræg bør bevares og beskyttes. Alt det kan du med et medlemsskab være med til at arbejde for.

Kontingentindbetaling

Kontingentet er beskedent, og bruges overvejende til udarbejdelse af brochurer, medlemsudsendelser samt drift af websitet.

For tiden koster medlemsskab for ét år:

Første medlem af en husstand :                                         50,- kr. i årligt kontingent

Efterfølgende medlemmer af samme husstand:             25,- kr. pr. medlem

Indbetaling af kontingent kan foregå på flere måder:

  • Bankoverførsel til vores konto i Danske Bank. Kontonummeret er 95 70 11 59 63 71. Skriv ”kontingent” og husk venligst at angive dit navn på indbetalingen.
  • Mobile Pay. Du kan overføre indbetalingen direkte gennem Mobile Pay til tel.nr. 52975. Skriv “kontingent” på indbetalingen og husk venligst også at angive dit navn.

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan downloades via linket hér.