K/S Sorgenfri Torv lægger op til ny planproces for Sorgenfri Torv

(Oktober 2020)

Fra ejernes side lægges der nu op til ny planproces for Sorgenfri Torv. Der er for nylig indsendt anmodning om ny planproces til kommunen med situationsplan tilknyttet.

Både anmodningen med begrundelse for ny planproces og situationsplanen kan ses gennem links ovenfor.

VoresSorgenfri er positive overfor ejerkredsens nye henvendelse, og har i en skrivelse til forvaltning og byplanudvalg dels udtrykt at vi er positive, men samtidig også udtrykt forbehold i form af en række punkter, som skal gøre politikerne opmærksom på, at udviklingen sker indenfor rammerne af den borgerinddragelsesproces, som sluttede sidste år kort før jul.

Læs VoresSorgenfri’s henvendelse hér

Det er gjort ganske let at følge med i processen, idet de fleste dokumenter uploades, så alle har adgang til dem. Dette link viser vej til oversigten, hvorfra det er muligt at dykke ned i de mange emner https://www.ltk.dk/borger/byplanlaegning/helhedsplaner/ny-helhedsplan-sorgenfri-bymidte.