Velkommen til foreningen VoresSorgenfri

VoresSorgenfri er en forening af borgere i Sorgenfri, som alle arbejder aktivt for en fornuftig udvikling af bydelen. Vi ønsker, at borgerne inddrages så tidligt som muligt i den løbende byudvikling, for derigennem at sikre reelle muligheder for at påvirke oplæg, planer og byplanprocesser.

Sorgenfri har brug for udvikling, og i den sammenhæng ønsker vi at arbejde for bevarelse af den grønne forstadskarakter i tilknytning til Åmosen, Mølleåen og Sorgenfri Slot.

Med denne hjemmeside skaber vi en platform for kommunikation af foreningens arbejde, kommende såvel som allerede gennemførte aktiviteter og praktisk information om foreningen. Blandt meget andet vil du finde nyhedsbreve, referater og præsentationer fra vores møder.

Foreningens medlemmer modtager nyhedsbreve via email. Relevante nyhedsbreve vil blive delt på hjemmesiden.

Hjemmesiden er for alvor lanceret i efteråret 2017 og vil gradvis blive opbygget med mere og nyt indhold. Har du noget på hjerte, er du altid velkommen til at skrive til os på voressorgenfri@gmail.com

God fornøjelse og tak for din interesse!