Vedtægter og bestyrelsen

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel, og dagsorden for den ordinære generelforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af det af bestyrelsen foreslåede kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. inden 1. marts, således at medlemsforslag kan medtages på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan downloades via linket hér.

Bestyrelsen for VoresSorgenfri

Bestyrelsen har konstitueret sig således efter valget i starten af 2017:

 • Jan Fritzbøger, formand (på valg 2021)
 • Erik D. Præstegaard, næstformand (på valg 2021)
 • Gunver Rosendahl, kasserer (på valg 2020)
 • Preben Mac, bestyrelsesmedlem (på valg 2021)
 • Susanne Bisgaard, bestyrelsesmedlem (på valg 2020)
 • Annemarie Brinch Madsen, bestyrelsesmedlem (på valg 2020)
 • Søren Ruskjær, bestyrelsesmedlem (på valg 2020)

Vi kan alle kontaktes ved at skrive til foreningen på voressorgenfri@gmail.com

Bestyrelsesmøder:

Dato for næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4/12