Om Vores Sorgenfri

Foreningen blev stiftet i 2015 på følgende baggrund: 

I disse år finder der en kraftig udbygning af Lyngby-Taarbæk Kommune sted, som ændrer lokalområderne markant. Byggeriet omfatter Lyngby Port: Mærsk data, Kanalvej: Microsoft, Hummeltoftevej: Skovtoftegrunden, omkring Virum Torv er det posthusgrunden, i Sorgenfri hele stations-området dvs. Sorgenfri Torv, Polititorvet, det tidligere Q8 hovedkvarter og Skovbrynet 2-24.
Erfaringerne fra de igangværende projekter er kendetegnet ved en meget høj bebyggelsesprocent, hvilket indebærer, at der bygges tæt på naboerne, og at der kastes skygge ind over deres ejendomme. Borgerne har svært ved at blive hørt og føler sig tilsidesat. Derfor er det vigtigt, vi er mange, så vi kan gøre vores indflydelse gældende.
Kommunen afholdt et borgermøde i 2011 på Hummeltofteskolen, hvor der var flere hundrede deltagere, der protesterede mod udbygningsplanerne. Det førte til, at kommunen tog de daværende planer af bordet og reducerede omfanget af byggeriet i det næste forslag, som stadig betød en voldsom fortætning af byggeriet i området. For at være forberedt på næste runde høringer og borgermøder, har vi valgt at opfordre det størst mulige antal borgere til at melde sig ind i ”Vores Sorgenfri”, så vi sammen kan være med til at skabe det Sorgenfri, vi ønsker os.
Ligeledes er det vigtigt, at kommunen overholder sin forpligtelse til at give fornuftige frister til indkaldelse af høringer og borgermøder og sørge for, at de ikke lægges i sommerperioden. Vi skal derfor være opmærksomme på, at få høringsfristerne forlænget, hvis de overlapper med sommerferien.
De områder, vi i første omgang vil beskæftige os med, er: 
• Nordtorvet (ved højhusene)
• Sydtorvet (Netto) og måske senere en Irma
• Polititorvet (den tidligere politistation og retsbygning)
• Q8 benzintanken samt pendlerparkeringspladsen
• Plantedirektoratets bygninger
• Motorvejsafkørsel
Det er vores erfaring, at der har været en fragmenteret tilgang til løsning af områdets udfordringer. Kommunen selv har ikke midler til at udvikle området, derfor er det de lokale grundejere, der kommer med forslag til ændringer af lokalplanerne. Således er Nordtorvet med Irma og Sydtorvet med Netto ejet af KS Sorgenfri Torv, dog er parkeringspladsen ved Netto ejet af kommunen. MTHøjgaard har indgået en betinget købsaftale med Freja om overtagelse af Polititorvet med den tidligere politistation og retsbygning. Q8 benzintanken samt pendlerparkeringspladsen er ejet af Danica, og Skovbrynet 2-24 (det tidligere skadedyrslaboratorium og plantedirektoratet) er ejet af Freja.

Selvom Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har økonomisk mulighed for at være bygherre, så kan den afstikke rammerne for udviklingen. Vi ønsker derfor, at kommunen udarbejder en samlet plan for hele området omkring Sorgenfri Station. Hele områdets infrastruktur vil blive stærkt påvirket af det byggeri, der finder sted i de kommende år. Skal der bygges et ekstra spor på Hummeltofteskolen? Skal der være flere pasningsmuligheder for børn? Skal der være flere institutioner for ældre? Hvordan vil trafikken udvikle sig? Skal Skovbrynet 2-24 udvikles til boliger eller erhverv?

Vi ønsker at se helhedsplaner for området, før vi kan tage stilling til, hvor stort behovet er for forretninger, institutioner herunder skoler samt parkeringspladser. Det er derfor en nødvendighed, at der bliver udarbejdet helhedsplaner for hele området og indkaldt til borgermøder for alle områdets beboere.
I stedet for at betragte udviklingen under et, er udviklingen af Sydtorvet i fuld gang med store gener for vejens trafikanter og naboer til følge. Tanken er, at Sydtorvet skal hænge sammen med Polititorvet via en diagonalløsning på Hummeltoftevej, som betragtes som en vigtig trafikvej samtidig med, at hastigheden skal sænkes, så det bliver nemmere for fodgængere at krydse vejen.
Ifølge oplysninger vi har modtaget fra K/S Sorgenfri Torv vil skitseforslag blive indleveret til kommunen i april/maj forud for en fremlæggelse af lokalplanforslaget. Derefter skal forslaget i høring, som formentlig vil finde sted i forsommeren. Det er sandsynligt, at Sorgenfri Torv Nord og Syd samt Polititorvet er med i denne lokalplan. Derimod er Q8/Danica formentlig ikke inkluderet, og slet ikke Skovbrynet 2-24.
Hvad vil vi så med ”Vores Sorgenfri”? Vi vil gerne sikre, at udviklingen tilpasses borgernes behov gennem lavt og visionært byggeri. Vi bor i Vidensby Lyngby og ønsker os at være teknologisk i front på alle områder med et grønt/miljørigtigt byggeri, der arkitektonisk falder i hak med omgivelserne og placerer og indkapsler støjkilder på en begavet måde. Vi ønsker os, at vand- og energiforbrug kommer til at sætte standarden for en optimal udvikling. Tænk hvis hele verden gad komme og se hvor godt og begavet, der kan bygges?
Det er derfor vores mål at trafikafviklingen gøres så direkte som mulig uden der eksperimenteres med at blande hårde og bløde trafikanter. Der skal primært bygges forretninger for at dække Sorgenfriborgernes behov, og der skal indtænkes plads til borgerne i form af sociale og kulturelle frirum. Og det skal være sammen med andre formål, som medlemmerne af Vores Sorgenfri kan komme med forslag til.