Seneste nyt

Høringssvar til “Byudvikling i balance”

”Byudvikling i balance” er titlen på kommunens planstrategi, som grundlæggende fastlægger rammerne for de næste års udvikling af kommunen. De seneste år har Lyngby-Taarbæk Kommune været gennem en rivende udvikling, med byggeri i snart sagt alle hjørner af kommunen. I Sorgenfri har vi også mærket gravemaskinernes indtog og efterfølgende opførelse af bygninger, der sætter sig spor mange år frem. En stor del af udviklingen er sket på bekostning af eksisterende værdier og ringere forhold for os borgere der allerede bor hér.

Derfor fandt vi det vigtigt i bestyrelsen at udarbejde et såkaldt høringssvar til ”Byudvikling i balance”.

Selve høringssvaret finder du hér.

Det er sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer, som åbent brev til Det Grønne Område og selvfølgelig til mailadressen for høringssvar hos kommunen. I første omgang fik vi støtte fra ”nabogruppen”, som udgøres af de afdelingsbestyrelserne i Sorgenfrivang I og II og Virumgård samt Breidabliks Ejerforeningsbestyrelse, og efterfølgende udbredt støtte fra grundejerforeninger overalt i kommunen, andre borgergrupper, Bygningskultur Foreningen og mange flere – i alt over 30 medunderskrivere blev det til. Der er således et massivt ønske blandt borgere, grundejerne, boligforeninger mfl. på tværs i kommunen til en mere behersket udvikling i årene fremover.

Nu er det så op til kommunalbestyrelsen og forvaltningen at forholde sig til vores og alle andres høringssvar, når planstrategien kommer til behandling i kommunalbestyrelsen inden jul.

Mødet for diskussion af Sorgenfris fremtid 8/4 med borgerinddragelse er udsat.

Kommunen har fredag d. 5/4 meddelt at mødet er udsat. Årsagen er ifølge e-mail fra kommunen “….den, at der har været rejst tvivl om det er den rette proces og indhold, hvorfor den valgte rådgiver/ facilitator har meddelt kommunen, at de ikke ser sig i stand til at påtage sig opgaven.” Ifølge henvendelsen er borgermødet på Sorgenfri Torv d. 4. maj også aflyst.

Nyt møde forventes afholdt i maj eller juni 2019.

 

Det har været et langt og nervepirrende forløb frem til beslutningen torsdag d. 29/11 i Byplanudvalget

Byplanudvalget afholdt torsdag morgen et ekstraordinært møde om fremtiden for Sorgenfri Torv. Baggrunden for mødet var Sorgenfri Torv K/S’s genfremsættelse af et tidligere forslag, som bl.a. indebar en bebyggelse af Nordtorvet i lighed med byggeriet på Polititorvet.

VoresSorgenfri har arbejdet for, at fremtiden for Sorgenfri Torv tager udgangspunkt i det eksisterende byggeri på butikstorvet, så Sorgenfris unikke bykerne udvikles til at leve op til kravene til et moderne butikscenter samtidig med, at de arkitektoniske værdier ikke går tabt.

Med udgangspunkt i dagens ekstraordinære møde i Byplanudvalget ser det ud til, at grundlaget er fundet for at skabe en bymidte i Sorgenfri, som borgere, politikere og ejere kan gå ind for. Referatet fra Byplanudvalget lyder som følger:

”Der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny og bæredygtig helhedsplan, herunder bebyggelse på Nordtorvet/ Sydtorvet. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den øvrige bebyggelse i Sorgenfri og tage hensyn til bymiljø, handel og lokalområdet.
Processen bør være tilendebragt 1. halvår 2019. Lokale borgere og interessenter skal inddrages i arbejdet. Den gældende lokalplan fastholdes, indtil et nyt plangrundlag er vedtaget.”

Bestyrelsen i VoresSorgenfri forbereder sig disse dage til det videre arbejde omkring Sorgenfri Torv, lige som vi så småt er ved at planlægge generalforsamlingen til afholdelse i løbet af 1. kvartal 2019. Vi skal sørge for mere information, så snart planerne bliver mere konkrete.